LoanBankRakyat.com mengambil berat tentang hak privasi anda. Demi untuk melindungi privasi anda dalam apa jua cara, segala maklumat yang dikongsikan di laman web ini dengan orang lain, akan dilindungi kerahsiaan dan keselamatannya.

Privasi anda adalah penting kepada kami. Ia adalah dasar LoanBankRakyat.com untuk menghormati privasi anda mengenai apa-apa maklumat yang kami dapat kumpulkan daripada anda di laman web kami, http://loanbankrakyat.com, dan laman web lain yang kami miliki. Dasar privasi ini dirumus selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta tersebut”), yang menerangkan bagaimana maklumat anda (“Data Peribadi”) dikumpul dan digunakan dan pilihan anda yang berkaitan dengan Data Peribadi anda

Kami hanya meminta Data Peribadi apabila kami benar-benar memerlukannya untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda. Kami mengumpulnya dengan cara yang adil dan sah, dengan pengetahuan dan persetujuan anda. Kami juga memberitahu anda mengapa kami mengumpulnya dan bagaimana ia akan digunakan.

Kami hanya menyimpan Data Peribadi yang dikumpul selagi perlu untuk memberi anda perkhidmatan yang diminta. Apa data yang kami simpan, kami akan melindungi dalam cara yang boleh diterima secara komersial untuk mengelakkan kerugian dan kecurian, serta akses tanpa kebenaran, penzahiran, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.

Kami tidak berkongsi apa-apa Data Peribadi yang mengenalpasti peribadi anda secara terbuka atau dengan pihak ketiga, kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Laman web kami boleh menghubungkan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Harap maklum bahawa kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan amalan laman web ini, dan tidak boleh menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar privasi masing-masing.

Anda bebas menolak permintaan kami untuk Data Peribadi anda, dengan pemahaman bahawa kami mungkin tidak dapat memberikan anda beberapa perkhidmatan yang anda inginkan.

Penggunaan berterusan laman web kami akan dianggap sebagai penerimaan amalan kami di sekitar privasi dan Data Peribadi. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai bagaimana kami mengendalikan data pengguna dan Data Peribadi, sila hubungi kami.

Dasar privasi ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan kali terakhir dikemaskini pada 28hb Mac 2020.