Konsep Tawarruq adalah instrumen kewangan di mana pembeli membeli komoditi dari penjual atas dasar pembayaran tertunda, dan pembeli menjual komoditi yang sama kepada pihak ketiga secara pembayaran spot (yang bermaksud pembayaran dibuat di tempat). Pembeli pada dasarnya meminjam wang tunai yang diperlukan untuk membuat pembelian awal.

Bagaimanakah konsep tawarruq befungsi dalam urusan kewangan peribadi? Pertama, pelanggan membeli komoditi (selain daripada pertukaran medium) dari bank dengan dasar dan keuntungan. Kemudian pelanggan menjual komoditi tersebut kepada pihak ketiga. (Secara realiti, pelanggan hanya memberi kuasa kepada bank untuk menjual komoditi kepada pihak ketiga bagi pihaknya.)

Hasil daripada penjualan dikreditkan ke akaun pelanggan, dan pelanggan membayar balik bank (kos ditambah keuntungan).

Jika anda berminat sila isi Borang Pra-Pemeriksaan kami. Klik disini!

atau

Sila Like Facebook page kami!