Sila isi borang pra-pemeriksaan dibawah jika anda adalah kakitangan kerajaan atau syarikat GLC sahaja.

Segala maklumat yang diberikan oleh pihak tuan/puan adalah sulit*

  Maklumat Pemohon

  Status Perkahwinan *
  BujangBerkahwin

  Maklumat Pasangan (Jika Ada)

  Maklumat Perkerjaan Pemohon

  Adakah anda kakitangan kerajaan atau syarikat berkaitan kerajaan (GLC)? *
  YaTidak

  Jenis pekerjaan *
  Pekerjaan tetapKontrak

  Jika kontrak, pernah renew atau tidak?

  Rujukan Saudara (Yang Tidak Tinggal Bersama)

  * Kami akan mengambil semua langkah-langkah munasabah untuk melindungi data peribadi yang kami pegang daripada kehilangan, salah-guna, pengubahsuaian, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan.