Sila isi borang pra-pemeriksaan dibawah jika anda adalah kakitangan kerajaan atau syarikat GLC sahaja.

Segala maklumat yang disalurkan oleh pihak tuan/puan adalah sulit*

Adakah anda kakitangan kerajaan atau syarikat berkaitan kerajaan (GLC)? *
YaTidak

Jenis pekerjaan *
Pekerjaan tetapKontrak

Status Perkahwinan *
BujangBerkahwin

* Kami akan mengambil semua langkah-langkah munasabah untuk melindungi data peribadi yang kami pegang daripada kehilangan, salah-guna, pengubahsuaian, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pengubahan atau pemusnahan.