Wakalah atau Bayaran Agensi: Wakalah atau yuran agensi RM28.30

Bayaran duti setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.

Rebat Bayaran Penyelesaian Awal: (Ibra ‘) akan diberikan atas keuntungan yang ditangguhkan

Bayaran Lewat Bayaran Semasa tempoh pembiayaan: 1% setahun atas jumlah tertunggak pembayaran bulanan

Selepas tamat tempoh pembiayaan: Tidak boleh lebih daripada kadar Islamic Interbank Money Market (IIMM) semalaman harian yang berlaku pada baki tertunggak

Jika anda berminat sila isi Borang Pra-Pemeriksaan kami. Klik disini!

atau

Hubungi kami melalui WhatsApp disini